život v Kentigenu

This is not the first time we have been involved in public affairs and helped where help and belonging was needed. In recent years, for example, my colleagues and I have taken joint trips with clients of retirement homes to culturally interesting places in the area. However, intergenerational encounters bringing experience and enrichment to both parties is not the only issue where we as Kentigen try to be helpful.

DOBRODEN VE ZNOJMĚ Dlouhodobě spolupracujeme s organizací ADRA, která pro seniory pořádá nezapomenutelné Dobrodny. Dny, kdy se můžeme zapojit a jet se seniory na výlet, popovídat si, být si nablízku a předat si spoustu nejen zkušeností, ale také příběhů a lásky. V polovině června jsme prožili náš Dobroden se seniory z DS Mikuláškovo náměstí při prohlídce Znojma.Vypravil se …

"To do Good" day in Znojmo Read More »