DOBRODEN VE ZNOJMĚ

Dlouhodobě spolupracujeme s organizací ADRA, která pro seniory pořádá nezapomenutelné Dobrodny. Dny, kdy se můžeme zapojit a jet se seniory na výlet, popovídat si, být si nablízku a předat si spoustu nejen zkušeností, ale také příběhů a lásky.

V polovině června jsme prožili náš Dobroden se seniory z DS Mikuláškovo náměstí při prohlídce Znojma.
Vypravil se nás celý autobus, slunce hřálo, dali jsme si víno a píchli jsme jen 2 duše (myslím ty z vozíčků 😉 ), no zkrátka boží!

#csr #dobroden #firemnidobrovolnictvi #brnoregion #ADRA #kentigen #spolu