EOL, neboli End of Line testování. Co se skrývá pod tímto pojmem? End of Line testování (EOL) je důležitým aspektem ověřování produktů ve výrobních společnostech. Účelem EOL testování je zajistit, aby žádné vadné díly neopustily výrobu.